CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DOMINO

Địa chỉ: 1066 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0873096080 - Fax: 0835262722

Email: phuong@domino.vn - Website: http://dominocamera.comNhóm khách hàng Camera khác