Akuruhi Supermarket

Địa chỉ: 3-5 Lê Thánh Tôn, Phường Dakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838232300 - Fax: 0838232300

Email: info@akuruhifood.com - Website: http://akuruhifood.comNhóm khách hàng Thực phẩm khác