Communication

VOIP:
Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp tổng đài thông tin liên lạc nội bộ bằng Internet (thay cho tổng đài Analog truyền thống). Cho phép kết nối không giới hạn về vị trí địa lý, cùng nhiều tính năng cao cấp:

 • Kết nối bằng Network: LAN, WAN, INTERNET
 • Quản lý hệ thống bằng Website
 • Tính năng Họp Hội Nghị (Conference)
 • Tính năng Trả Lời Tự Động (IVR)
 • Tính năng Ghi Âm Cuộc Gọi (Recording)
 • Tính năng Báo Cáo (Reporting)
 • Tính năng Hiển Thị Thông Tin Người Gọi (Screen Popup)
 • Khả năng kết nối với phần mềm CRM

EMAIL:

 • Dịch vụ gửi Email Marketing : Mail Letter
 • Thiết kế Mail Letter theo yêu cầu
 • Lập lịch gửi mail theo thời gian
 • Khả năng Inbox lên đến 80%
 • Sử dụng tính năng Mail Merge để đưa thông tin người nhận
 • Báo cáo kết quả sử dụng dịch vụ

SMS:

 • Dịch vụ gửi SMS Marketing : SMS Brand Name
 • Lập lịch gửi tin theo thời gian
 • Sử dụng tính năng Mail Merge để đưa thông tin người nhận
 • Báo cáo kết quả sử dụng dịch vụ